Sune Johannesson från Kristianstads Bladet 6/8 - 05, skriver...